Ingebrachte kleding wordt door ons in consignatie geaccepteerd. Uitbetaling vindt plaats nadat het ingebrachte kledingstuk door ons verkocht is.

INBRENG

Kwaliteit staat bij ons voorop. Dit betekent dat wij beoordelen of de door u aangeboden kleding geschikt is om in onze collectie op te nemen. De aangeboden kleding dient schoon (dus gewassen), heel, gestreken en niet ouder dan 3 seizoenen te zijn
Uw ingebrachte kleding hangt geheel voor eigen risico. Sjoppie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of beschadiging van de ingebrachte artikelen.

OPRUIMING

Twee maal per jaar maken we schoon schip. Dit houdt in dat alle ingebrachte kleding met 50% korting wordt verkocht. Dus ook uw prijs wordt met 50% gereduceerd. De opruiming vindt plaats rond medio juni en medio december. Uw ingebrachte kleding kunt u altijd begin van de desbetreffende maand terug halen, indien u geen prijs stelt op de opruimingsvoorwaarden. Indien uw kleding eind juni of eind december, niet is verkocht of door u niet is afgehaald, wordt het door Sjoppie aan een goed doel geschonken.

UITBETALING

Uitbetaling vindt plaats tot maximaal 1 jaar na inbreng van de kleding. Daarna vervallen alle financiële aanspraken. De uitbetaling dient u zelf aan te vragen.